Funkcjonalność

Gbb Magazyn

Magazyn - produkty
- Możliwość definiowania nieograniczonej ilości produktów
- Możliwość dopisania dowolnej ilości dodatkowych kodów (np: kreskowych) do produktów (ograniczone tylko możliwościami używanego systemu kasowego)
- Podział produktów na kilka niezależnych sposobów:
- grupy towarowe - związanie z marżowaniem produktów (automatycznym wyliczaniem ceny detalicznej/hurtowej na podstawie ostatniej ceny zakupu)
- działy - związane z fizycznym umieszczeniem produktu w sklepie (także mozliwość grupowania działów w naddziały, nadnaddziały itd)
- producenci (niezależnie od dostawców)
- grupy produktów (przy używaniu modułu ListyCen2001) (wielopoziomowe drzewa klasyfikujące produkty)
 
- drukowania na wiele sposobów wsuwek na półkę oraz plakatów (A4)
- drukowanie strzałek wskazujących umiejscowienie produktu względem wsuwki
- drukowania wąskich wsuwek na półki, gdzie produkty leżą bardzo gęsto obok siebie (np: alkohol, szampony itp)
- obsługa drukowania cen promocyjnych i powodów promocji
- obsługa automatycznego liczenia (i drukowania na wsuwkach) ceny za pełną jednostkę (za kg, litr itp)
 
- możliwość programowania promocji czasowych (od dnia, do dnia) lub/i ilościowych (od dnia na wskazaną ilość)
- obsługa wag metkującyjących z możliwością wysyłania tylko niektórych produktów na nie (ręczne nadawanie kodów PLU)
- prowadzenie oddzialnych cen dla sprzedaży detalicznej (brutto) oraz hurtowej (netto) 
  

Magazyn - ogólnie
- Możliwość prowadzenia wielu magazynów w jednej bazie danych. Wszystkie dane dla każdego magazynu definiuje się oddzielnie (można skorzystać z systemu ListaCen2001 w celu synchronizacji np: listy produktów we wszystkich magazynach)
- Prowadzenie magazynu w jednym z dwóch systemów (definiowane dla każdego produktu oddzialnie):
- FIFO 
- preferowany w sklepach detalicznych
- możliwość operowania na stanach ujemnych
 
- rzeczywistej ceny zakupu (wastwy kosztowe)
- preferowane w hurtowaniach
- ścisłe śledzenia każdej partii zakupu\
- możliwość wprowadzania nazw dla każdej partii oraz terminów ważności
- brak możliwości sprzedaży poniżej stanu ujemnego
- ścisłe rejestrowanie produktów zwróconych przez odbiorcę
- remanent wykonywany dla partii produktu oddzielnie
- możliwość określenia ceny sprzedaży związanej z warstwą.
 
 
- możliwość przeglądanie historii wszystkich operacji dla każdego produktu (z możliwością szybkiego przechodzenia do dokumentów)
- możliwość przeglądania produktów ze stanami poniżej minimum lub stanami ujemnymi
- możliwość tworzenia zamówień do dostawcy
- możliwość przeliczania zamówień na opakowania zbiorcze wg wprowadzonych dzielników
- możliwość proponowania przez program ilości na podstawie średnich sprzedaży w każdy dzień tygodnia z określonego czasu, stanów minimalnych i maksymalnych oraz przewidywanych dat najbliższej i kolejnej dostawy
- możliwość proponowania przez program ilości na podstawie sprzedaży tygodniowej lub/i miesięcznej
- możliwość drukowania wydruków do kontroli zamówienia na magazynie wraz z wewnętrznymi uwagami
- możliwość drukowania wydruków do wysłania zamówienia faksem (większa czcionka)
 
- możliwość tworzenia dokumentów strat, rozchodów wewnętrznych
- możliwość podglądania stanów magazynowych z innych lokalizacji 
  

Magazyn - remanenty
- możliwość wykonywania remanentów dla wszystkich produktów, kilku działów, pojedynczych produktów
- możliwość dopisywania ręcznie produktów na końcu remanentu
- możliwość występowania produktów wiele razy na remanencie
- możliwość wykonywania remanentów z kart remanentowych, kolektorami danych, oraz łączenia obu sposobów
- brak konieczności zamknięcia remanentu przed rozpoczęciem pracy następnego dnia
- możliwość drukowania wielu raportów: wyniku remanentu, różnic remanentowych także z podziałem na grupy towarowe lub działy
- różnice remanentowe posortowane od największych do najmniejszych
- możliwość exportu remanentu do pliku (np: celem stworzenia WZ, MM) 
  
Magazyn - raporty magazynowe
- możliwość drukowania raportów magazynowych z dowolnego przedziału czasu
- możliwość filtrowania listy produktów, które są brane pod uwagę wg dostawców, producentów, działów, grup towarowych i/lub grup produktów
- raporty ilościowo-wartościowe (ilość i wartość zakupu, sprzedaży, straty, różnic remanentowych, wartość początkowa i końcowa, stan końcowy, średnia cena zakupu)
- raporty wskaźnikowe (wartość: zakupu, sprzedaży, strat, profil sprzedaży, koszt własny sprzedaży, marża bez strat, wartość początkowa i końcowa, marża ze stratami, zysk, średni stan, rotacja w dniach)
- możliwość podsumowywania danych wg. dostawców, działów lub grup towarowych
- możliwość pokazywania raportów tylko z sumami pośrednimi i końcowymi bądź łącznie z produktami
- możliwość drukowania listy produktów według wielkości sprzedaży lub według rotacji
- wiele raportów kontrolnych (np: lista wszystkich dokumentów magazynowych)
- możliwość drukowania raportów podające ceny produktów, które kupowane są od różnych dostawców, w celu porównania
- możliwość eksportowania raportów do programu Microsoft Excel 
  
Magazyn - raporty magazynowe na dzień
- możliwość drukowania stanów magazynowych na dowolny dzień 
- możliwość kontroli terminów przydatności i dat zakupu (przy warstwach kosztowych)
- możliwość drukowania stanów magazynowych z podziałem na okresy zalegania 
  
Magazyn - raporty dotyczące sprzedaży
- możliwość drukowania raportów magazynowych z dowolnego przedziału czasu
- możliwość filtrowania listy produktów, które są brane pod uwagę wg odbiorców, dostawców, producentów, działów, grup towarowych i/lub grup produktów
- możliwość drukowania listy odbiorców wg sprzedaży
- możliwość drukowania listy produktów z podziałem na odbiorców i dostawcę, dział lub grupę towarową
- możliwość pokazywania raportów tylko z sumami pośrednimi i końcowymi bądź łącznie z produktami 
  
Magazyn - system typu oddział-biuro
- możliwość przesyłania wszystkich danych (dokumentów) z oddziału do biura, gdzie odbywa się dalsza praca nad nimi
- możliwość zwrotnego przesyłania zmian dokonanych w biurze do oddziału 
 
Magazyn - współpraca z systemami FK
- możliwość exportu danych magazynowych do systemów FK
- możliwość (kontrolowanego) korygowania dokumentów magazynowych po przekazaniu danych do systemu FK i drukowanie/exportowanie zmian do systemu FK (np: korekty kosztu własnego wynikłego z dokonanych poprawek) 
  
 
Zakup - Wprowadzanie dokumentów magazynowych (ogólnie)
- Wprowadzanie ilości w opakowaniach zbiorczych jak i w sztukach
- Możliwość importu danych z kolektorów danych
- Możliwość importu danych z zewnętrznych plików
- Możliwość przenoszenia danych między komputerami za pomocą pliku
- Możliwość szybkiego wyliczenia tabelki VAT dla porównania z dokumentem papierowym
- Możliwość zdefiniowania dowolnej ilości różnych rejestrów dokumentów dla każdego rodzaju dokumentu 
  
Zakup - Wprowadzanie dokumentów zakupu od dostawców (PZ, WZ)
- Możliwość automatycznego obniżania wprowadzanej ceny zakupu o stały upust związany z dostawcą lub produktem
- Automatyczne wyliczanie (z możliwością akceptacji) nowych cen sprzedaży (hurtowej i detalicznej) przy zmianie ceny zakupu na podstawie marży z grup towarowych
- Możliwość ręcznej korekty nowej ceny detalicznej/hurtowej
- Drukowanie wsuwek, cenników i plakatów do wszystkich produktów lub tylko tych dla których zmieniono cenę detaliczną 
  
Zakup - Wprowadzanie faktur zakupowych
- Możliwość grupowania faktur w/g zdefiniowanej listy grup faktur
- Możliwość wprowadzania towarów razem z fakturą bez konieczności tworzenia osobnego dokumentu PZ/WZ
- Możliwość drukowania nadruków na koperty do dostawcy danej faktury
- Obsługa drukowania faktur RR dla rolników lub/i dowodów wewnętrznych
- Możliwość tworzenia faktur sprzedaży do dostawcy w cenach zakupu
- Rejestrowanie wszystkich zmian dokonywanych w fakturze
- Możliwość łączenia faktury z dowolną ilością dokumentów dostawy PZ/WZ
- Możliwość drukowania rejestru faktur wprowadzanych w danym dniu
- Specjalne traktowanie faktur kosztowych, z możliwością szybkiego przeglądania ich z dowolnego okresu.
- Możliwość wprowadzania dokumentów SAD
- Możliwość wprowadzania faktur nabycia wewnętrzwspólnotowego 
  
Zakup - Moduł szczegółowej kontroli faktur (opcjonalnie)
- Dokładna kontrola ilościowo-wartościowa faktury z dokumentami dostawy PZ/WZ
- Możliwość dołączania wielu dodatkowych faktur i faktur korygujących do rozliczenia
- Możliwość określenia procentowo lub/i kwotowo dopuszczalnych odchyleń w kontroli
- Możliwość definiowania wyjątkowych progów dla wskazanych dostawców (np: własny magazyn centralny)
- Możliwość dołączania do rozliczenia tylko niektórych produktów z dokumentu PZ/WZ
- Możliwość dopisywanie produktów, które nie znalazły się na dokumentach PZ/WZ
- Możliwość korygowanie danych wprowadzonych na dokumentach PZ/WZ z zapamiętywaniem oryginalnych wartości
- Możliwość wydrukowania zidentyfikowanych różnic w stosunku do oryginalnego dokumentu PZ/WZ
- Możliwość wydrukowania noty do dostawcy o fakturę korygującą na zidentyfikowane różnice z winy dostawcy
- Możliwość wspomagania pracy osób obsługujących moduł poprzez wykorzystanie plików dostawczanych przez dostawcę
- Automatyczne wspomaganie pracy poprzez proponowanie dokumentów PZ/WZ najlepiej kwotowo pasujących do wprowadzanej faktury
- Wstrzymywanie płacenia faktur niespełniających warunków zgodności z PZ/WZ do czasu wyjaśnienia różnic
- Możliwość definiowania dodatkowych statusów faktur, opisujących przyczynę ich wstrzymania (np: czekamy na korektę)
- Możliwość drukowania zbiorczych dokumentów pokazujących straty wynikające z akceptacji różnic
- Możliwość drukowania statystyki związanych z pracą osób wprowadzających faktury 
  
Zakup - Moduł szczegółowej kontroli faktur w powiązaniu z systemem ListyCen2001
- Możliwość akceptacji cen zakupu wyższych niż zdefiniowane w systemie ListaCen2001
- Możliwość wydrukowania zbiorczych zestawień strat wynikających z takich akceptacji 
  
Zakup - Export danych niemagazynowych do księgowości
- Możliwość exportu faktur, zbiorówek, raportów kasowych do zewnętrznych programów FK
- Możliwość powtórnych exportów wybranych danych 
  
Zakup - Płacenia za faktury zakupowe
- Możliwość zdefiniowania dowolnej ilości rat w jakich faktura ma być płacona
- Możliwość przeglądania listy faktur do zapłacenia do danego dnia
- Automatycznie generowanie zbiorówek (zestaw przelewów) na podstawie zaznaczonych faktur/rat do płacenia
- Możliwość zaznaczania faktur/rat jako anulowanych lub zapłaconych przez system zewnętrzny
- Możliwość drukowania przelewów lub exportu do większości systemów HomeBankingowych
- Współpraca z dużą ilością systemów/programów HomeBankingowych (CitiBank, Home.MultiCach (BSK, Fortis, PKO SA), Videotel (wiele banków), EdiCas(BPH), Boscom(BOS), Nordea, Volkswagen)
- Możliwość generowania raportu dla dostawcy z zapłaconych w danym dniu faktur (z jego numerami faktur)
- Możliwość drukowania raportów z zaległych/przyszłych płatności z podziałem na dowolnie zdefiniowane przedziały czasowe
- Możliwość przeglądania faktur wskazanego dostawcy z wielu magazynów jednocześnie oraz z wielu baz danych jednocześnie 
  
 
 
 
Detal - Obsługa systemów kasowych (opcje w zależności od możliwości danego systemu)
- obsługa opakowań zwrotnych
- możliwość sprzedaży po kodach opakowań zbiorczych (określenie ilości sztuk w jednym opakowaniu zbiorczym; dostępne tylko w niektórych systemach kasowych)
- możliwość szybkiego blokowania sprzedaży produktu nie zależnie od jego usunięcia z kasy na koniec dnia
- obsługa róznych systemów kasowych (m.in. EuroPos, Elzab, Nixdorf - Position)
- możliwość obsługi wydzielonych kas Elzab o mniejszej pojemności, na które wysyłane są tylko wskazane produkty (np: stoisko alkoholowe); obsługa wag metkujących Eta firmy Elzab
- Wysyłanie cen detalicznych do kas fiskanych przyrostowo
- Możliwość ponownego przesłania cen z dowolnej ilości dni wstecz oraz z danej PZ/WZ/Faktury
- Pobieranie sprzedaży z kas fiskalnych na koniec dnia (w zależności od systemu kasowego: różnicowo od poprzedniego pobrania) oraz pobieranie ilości paragonów i wartości sprzedaży z podziałem na godziny
- Możliwość awaryjnego ponownego pobrania sprzedaży z dni poprzednich (w zależności od systemu kasowego) 
  
  
Detal - program: Paragony
- Możliwość pobierania i przetrzymywania przez określony czas wszystkich paragonów z kas fiskalnych
- Możliwość przeglądania paragonów wg stanowisk kasowych lub kasjerek 
  
Detal - program: faktury do paragonu
- Możliwość wystawiania faktur do paragonów pobranych z kas fiskalnych
- Możliwość wystawiania faktur do wielu paragonów lub/i do części paragonu
- Możliwość ręcznego zmieniania nazwy produktu
- Prowadzenia listy odbiorców faktur
- Możliwość szukania faktur wg nazwy firmy lub NIPu
- Możliwość prowadzenia listy nieodebranych faktur 
  
Detal - przyjmowanie zamówień telefonicznych
- Możliwość przyjmowania zamówień telefonicznych od klientów (identyfikowanie klienta wg telefonu, nazwy lub NIPu
- Możliwość automatycznego zamieniania zamówienia na fakturę do paragonu 
  
Detal - fiskalne raporty dobowe
- Możliwość wprowadzania raportów dobowych z kas fiskalnych
- Możliwość drukowania różnych zestawień z dowolnych przedziałów czasowych
- Możliwość porównywania pobranej sprzedaży z kas fiskalnych z wprowadzonymi raportami dobowymi z kas fiskalnych
- Automatycznie tworzenie faktur sprzedaży na podstawie wprowadzonych raportów dobowych 
  
Detal - zwroty butelek i innych produktów
- Możliwość wprowadzania zwrotów produktów dokonanych poza systemem kas fiskalnych
- Możliwość drukowania faktury korygującej do zwrotów towarów 
  
Detal - wystawianie faktur w cenach detalicznych
- Możliwość wystawiania faktur dla sprzedaży w cenach detalicznych poza kasami fiskalnymi 
  
Detal - obsługa drukarki fiskalnej
- Możliwość sprzedaży paragonowej bezpośrednio z programu
- Obsługa kodów opakowań zbiorczych oraz produktów o kodach ważonych
- Możliwość prowadzenia sprzedaży anonimowej lub nieanonimowej (określanie odbiorcy lub grupy odbiorców)
- Możliwość określania różnych form płatności oprócz gotówkowej
- Możliwość dokonywania dodatkowych wpłat i wypłat
- Możliwość określenia stanu kasy i rozliczenia kasjerki
- Możliwość wydrukowania raportu dobowego na drukarce fiskalnej
- Możliwość przyjęcia zaliczki poprzez moduł drukarki fiskalnej (oraz wystawiania faktur korygujących do tych zaliczek) 
  
Hurt - odbiorcy
- Możliwość określenia rabatu ogólnego oraz rabatów na konkretne grupy towarowe, producentów lub/i grupy produktów
- Możliwość określenia limitu kredytu kupieckiego oraz poziomu, od którego program ma ostrzegać o zbliżaniu się do limitu
- Możliwość kontroli udzielonego kredytu kupieckiego w sytuacji posiadania rozproszonej sieci sprzedaży.
- Możliwość przypisania niestandardowego cennika z systemu ListyCen2001 
  
Hurt - (rozproszony) system zbierania zamówień od odbiorców
- Możliwość wprowadzania zamówień od odbiorców, generowania dokumentów MW lub DD na ich podstawie
- Możliwość rezerwacji towaru
- Możliwość przesłania zamówienia oraz rezerwacja towaru także w innych sklepach/magazynach (o ile jest łączność z tymi miejscami) 
  
Hurt - dokumenty do odbiorców
- Możliwość wystawiania dokumentów dowód dostawy i dowód zwrotu (DD/DZ)
- Możliwość importu danych z kolektora danych
- Możliwość importu danych z pliku zewnętrznego 
  
Hurt - faktury sprzedaży
- Możliwość wystawiania faktur do dowolnej ilości dokumentów DD
- Możliwość wystawiania faktur do części dokumentu DD
- Możliwość wystawiania faktur korygujących poprzez wyliczenie różnic między fakturą (bądź ostatnią fakturą korygującą)( a obecnymi dokumentami DD lub/i poprzez dodanie nowych dokumentów DD/DZ
- Możliwość wystawiania faktury bez konieczności wcześniejszego wystawiania dokumentu DD
- Możliwość rozpisania kwoty do zapłaty na dowolną ilość rat
- Możliwość drukowania raportów z zaległych/przyszłych płatności z podziałem na dowolnie zdefiniowane przedziały czasowe
- Możliwość wystawiania faktur w innych walutach
- Możliwość wystawiania faktur dostaw wewnątrzwspólnotowych 
  
Hurt - oferty
- Możliwość wystawienia oferty ogólnej i dla konkretnego odbiorcy z datą obowiązywania
- Możliwość przyjęcie zamówienia na podstawie wystawionej oferty 
  
Hurt - faktury zaliczkowe
- Obsługa wystawiania faktur zaliczkowych do zamówienia
- Możliwość przyjęcia wielu zaliczek do jednego zamówienia
- Możliwość wystawienia faktury korygującej w sytuacji zwrotu zaliczki
- Rozliczenie faktur zaliczkowych na końcowej fakturze hurtowej 
  
Hurt - wezwania do zapłaty i noty odsetkowe
- Możliwość wystawienia noty odsetkowej do opóźnionej płatności
- Możliwość wystawienia noty odsetkowej różnicowej w wypadku błędnego wyliczenia odsetek na poprzedniej nocie odsetkowej
- Możliwość wysyłania wezwań do zapłaty za pomocą listów elektronicznych 
  
Hurt/Zakup - noty memoriałowe
- Możliwość wystawiania i przyjmowania not memoriałowych uznaniowych i obciążeniowych 
  
Hurt - Raporty
- Możliwość wydrukowania raportów dotyczących zaległości płatniczych
- Możliwość uwzględnienia danych z innych lokalizacji 
- Możliwość wydrukowania rozkładów płatności zaległych lub przyszłych z podziałem na dowolne okresy 
  
 
 
 
Kasa/Bank raporty kasowe
- możliwość prowadzenia wielu raportów kasowych
- możliwość wprowadzania wielu operacji na jednym dokumencie KP/KW
- możliwość szybkiego wskazania listy faktur/rat do wprowadzenia na KP/KW
- możliwość szybkiego przejścia do faktury z raportu kasowego (i odwrotnie)
- możliwość zdefiniowania stałych tekstów wprowadzanych na KP/KW
- możliwość prowadzenia raportu kasowego w dowolnej walucie (i rozliczania faktur w dowolnej innej walucie) 
  
Kasa/Bank - statystyka
- automatyczne prowadzenie należności i zobowiązań w zestawieniu miesięcznym, rocznym (także narastająco) dla każdego dostawcy.
- automatyczne prowadzenie należności i zobowiązań w zestawieniu miesięcznym, rocznym (także narastająco) dla całego magazynu. 
  
Przedpłaty
- możliwość rejestrowania przedpłat (bez fakturowych) i ich rozliczania
 
 
ListaCen2001
 
Ogólne cechy
- Możliwość definiowania wielu miejsc (rozproszonych geograficznie) wprowadzających dane handlowe do systemu ListyCen2001 (produkt należy tylko do jednego miejsca, gdzie są wprowadzane wszystkie jego dane)
- Centralne sterowania globalnymi ustawieniami we wszystkich miejscach wprowadzania danych
- Dane handlowe z systemu ListaCen2001 sterują pracę programów magazynowych (o ile jest włączona integracja z ListaCen2001) np: automatycznie tworzone są produkty, zmieniane ceny sprzedaży, kontrola zdefiniowanych warunków handlowych 
  
Centralne definiowanie danych globalnych
- Możliwość definiowania wielu cenników, które tworzą drzewo (zależność ojciec-syn). Cennik-syn automatycznie dziedziczy wszystkie dane od ojca, o ile nie zostaną na poziomie cennika-syna zmienione
- Możliwość definiowania baz danych i określania, które cenniki są w nich widoczne (np: biuro regionalne widzi wszystkie cenniki sklepów ze swojego regionu)
- Centralne definiowanie marżowników i grup towarowych
- Centralne definiowanie stawek VAT i liter na kasach fiskalnych
- Centralne definiowanie sposobów zaokrąglania cen detalicznych
- Centralne definiowanie dni tygodnia, kiedy następują zmiany cen detalicznych
- Centralne definiowanie grup produktów - drzewiastego podziału produktów dla działu handlowego
- Centralne definiowanie działów (stref) w sklepie
- Centralne definiowanie lokalizacji i praw z nimi związanymi 
  
Definiowanie listy produktów
- Możliwość zdefiniowania dowolnej ilości produktów
- Możliwość określenia nazwy produktu, nazwy na paragonie, przypisanie do grupy produktów i działu, określenie kodu (indeksu) wewnętrznego
- Możliwość zdefiniowania dowolnej ilości dodatkowych kodów (np: kreskowych) z wyróżnieniem kodu głównego
- Możliwość przydzielenie produktu do określonego poddrzewa cenników
- Możliwość określenia kodu do zamówień do konkretnego dostawcy, oraz przelicznika na opakowania zbiorcze (dzielnika) 
  
Definiowanie producentów/dostawców
- Możliwość zdefiniowania dowolnej ilości producentów/dostawców
- Możliwość zdefiniowania różnych miejsc (adresów) składania zamówień bądź różnych grup produktów, na które należy składać oddzielne zamówienia
- Możliwość określenia różnych warunków handlowych dla danego producenta określających:
- termin płatności (minimalny)
- miejsce/grupę produktów do zamówień
- firmę, od które przyjdzie faktura 
- Możliwość określenia dozwolonej listy rachunków bankowych, na które wolno wykonywać płatności 
  
Definiowanie danych handlowych
- Na poziomie cennika można definiować się następujące dane (nie koniecznie wszystkie):
- przydzielenie produktu do producenta wraz określeniem terminu płatności oraz dostawcy
- maksymalne ceny zakupu od dostawcy (oraz VATu zakupu)
- upusty (także kaskadowe) od dostawcy
- określenie marżownika, grupy towarowej i marży (ew. VATu sprzedaży)
- możliwość określenie ceny detalicznej/hurtowej
- możliwość wprowadzenia blokady zakupu, sprzedaży i/lub zamawiania
 
- Wszelkie niezdefiniowane dane są dziedziczone z cenników nadrzędnych
- Wszelkie dane handlowe mają datę początkową obowiązywania
- Możliwość zdefiniowania danych promocyjnych (np: ceny detalicznej/hurtowe lub czasowej blokady sprzedaży) podając datę początkową i końcową (taki dokument ma wyższy priorytet od dokumentu normalnego; po zakończeniu promocji cena powróci do poziomu zdefiniowanego przez dokumenty normalne)
- Jeżeli nie jest określona cena detaliczna/hurtowa, to system wylicza cenę automatycznie (w danym cenniku) na podstawie ceny zakupu, upustów od dostawcy, marży i VATu sprzedaży oraz zaokrągla ją wg zdefiniowanego schematu
- Możliwość określenia przedziału cen detalicznych/hurtowych, ostateczne wyliczenie ceny detalicznej nastąpi w sklepie/hurtowni na podstawie ceny zakupu i marży z grupy towarowej badź ręcznie (ale zawsze w ramach określonego przedziału)
- Możliwość kupowania produktu od kilku dostawców (z różnymi cenami, terminami płatności) z określeniem dostawcy głównego (wg ceny zakupu od dostawcy głównego wyliczana jest ewentualnie cena detaliczna)
- Możliwość tworzenia oddzielnych podcenników dla różnych grup odbiorców 
  
Zarządzanie dokumentami
- Możliwość przydzielenia prawa do zatwierdzania dokumentu innej osobie niż osoba wprowadzająca dokument
- Możliwość przywrócenia dokumentu do edycji
- Możliwość wprowadzenia lub zmiany daty końcowej dokumentu
- Możliwość wprowadzenia korekty cen zakupu i VATu zakupu (bez wpływu na bieżące dane)
- Możliwość masowego zatwierdzania wielu dokumetów na raz 
  
Przeglądanie danych
- Możliwość zdefiniowania prywatnego zestawu produktów składającego się z pojedynczych produktów lub/i grupy produktów (np: listy produktów promocyjnych)
- Przeglądanie zdefiniowanych danych handlowych dla danego produktu, cennika bądź sklepu/hurtowni
- Porównanie danych handlowych pomiędzy dwoma cennikami lub/i dwoma dniami 
  
Współpraca z Microsoft Excel
- Możliwość wyeksportowania większości danych do Excela
- Specjalne metody importowania (i exportowania) dokumentów z Excela wraz z kontrolą poprawności danych
 
 
Gbb HurtDanych
 
Ogólne cechy
- Możliwość zbierania i analizę danych magazynowych z wielu programów magazynowych
- Program w nocy importuje dane z programów magazynowych i przelicza wartości towarów oraz pośrednie agregaty, aby pokazywanie zestawień było zdecydowanie szybsze
- Program wylicza różne marże i wskaźniki np.: marża i zysk bez strat, marża i zysk ze stratami ale bez remanentów, marża i zysk zrealizowany, rotacje w dniach, wartość towaru (wg cen zakupu), zmianę wartości towaru (koszt własny operacji) 
  
Współpraca z Microsoft Excel
- Wszystkie dane pokazane na ekranie można przenieść automatycznie do Excela, gdzie można je danej analizować (wiele eksportów tworzy tabele przestawne w Excelu)
- Export danych może podsumować dane wprowadzając wzory liczące np.: marże ważoną wielkością sprzedaży 
  
Dane podstawowe
- Możliwość przeglądania danych podstawowych dla wskazanego kodu kreskowego, rodzaju dokumentu magazynowego
- Możliwość wyliczania stanu magazynowego (listy produktów) na zadany dzień
- Możliwość przeglądania zbiorczej statystyki sprzedaży na kasach fiskalnych z podziałem na godziny 
  
Dany sumaryczne
- Możliwość przeglądania dane sumarycznych w/g dni, tygodni, miesiący lub dowolnego przedziału czasu, a dowolnej grupy sklepów 
- Możliwość przeglądania danych wg grup towarowych zbiorczo lub sumarycznie dla sklepu lub grupy sklepów z dowolnego przedziału czasu
- Możliwość przeglądania popularności firm wg wielkości zakupów (z jednego sklepu lub grupy sklepów; z dowolnego przedziału czasu)
- Możliwość przeglądania popularności produktów wg wielkości sprzedaży (z jednego sklepu lub grupy sklepów; z dowolnego przedziału grup towarowych; od dowolnego dostawcy; z dowolnego przedziału czasowego)
- Możliwość przeglądania minimalnych i maksymalnych cen zakupu i sprzedaży z określonego przedziału czasu (z jednego sklepu lub grupy, z dowolnego przedziału grup towarowych; od sprzedawcy)
- Możliwość przeglądania minimalnych i maksymalnych cen zakupu i sprzedaży dla danego produktu z wielu sklepów 
  
Analiza sprzedaży nieanonimowej
- Możliwość przeglądania popularności odbiorców (sumaryczna lub wg sklepów) z dowolnej grupy sklepów (dowolnego przedziału grup towarowych; z dowolnego przedziału czasowego)
- Możliwość przeglądania sprzedaży wg odbiorców wg dni, miesiący, tygodni (z podziałem na sklepy lub sumarycznie)
 
- Konfrontacja danych magazynowych z danymi wprowadzonymi do ListyCen2001
- Możliwość porównywania różnych marż (i innych danych) zrealizowanych przez sklepy z danymi wprowadzonymi do  ListyCen2001 wg grup towarowych, grup produktów (z podziałem na sklepy lub sumarycznie) z dowolnej grupy sklepów i dowolnego przedziału czasowego
- Możliwość porównywania marż (i innych danych) z dwóch dowolnych przedziałów czasowych
 
 
Gbb Administracja
 
Log zdarzeń
- możliwość gromadzenia wszystkich zdarzeń i komunikatów wyświetlanych użytkownikowi w logu
- możliwość przesyłania przyrostowo logów z oddziałów do biura w celu zbiorczej analizy
- możliwość przeglądania i analizowania logu na wiele sposób
- możliwość oddzielnego analizowania logu dotyczącego zadań nocnych 
  
Konfiguracja lokalna programu
- Możliwość tworzenia użytkowników
- Możliwość tworzenia profili użytkowników i przydzielania im odpowiednich praw
- Możliwość przydzielania profili do użytkowników oraz nadawanie pojedynczych praw bezpośrednio użytkownikom
- Możliwość wykorzystania listy predefiniowanych, wbudowanych profili
- Możliwość porównywania praw przydzielonych do dwóch użytkowników, profili lub profili wbudowanych 
  
Zadania nocne
- Możliwość definiowania zadań nocnych dla serwerów pracujących 24h na dobę np:
- wykonywanie różnych importów lub exportów
- wykonywanie kasowania danych
 
- Możliwość określania różnych harmonogramów zadań nocnych (np: codziennie, we wskazanych dniach tygodnia, raz w tygodniu itp.)
- Możliwość wysyłania raportów do wskazanych osób pocztą elektroniczną z wykorzystaniem Outlook/Exchange lub SQLMail oraz serwera SMTP
 
- Centralne sterowanie siecią serwerów, sklepów lub hurtowni
- Możliwość centralnego zbierania logów ze innych serwerów
- Możliwość centralnego tworzenia zestawów praw dostępów dla innych baz danych. Zestaw praw dostępów umożliwia zdalne w podległych jednostkach: 
- zakładania/kasowanie użytkowników
- zmienianie haseł
- określanie profili i praw dostępów
 
- Możliwość centralnego definiowanie zadań nocnych w podległych jednostkach 
  
Kopia zapasowa

- Możliwość ręcznego wykonywania kopii zapasowej na różne nośniki danych (np: ZIP)
- Możliwość odtwarzania bazy danych z pliku lub kopii zapasowej