GbbMarket

Pakiet programów obsługujący sieć sklepów detalicznych i hurtowni.

W skład pakietu wchodzą:

Gbb Magazyn: program obsługujący sklep detaliczny: program magazynowy, składanie zamówień, prowadzenie elementów księgowych (raport kasowy) 

 • wprowadzanie dokumentów zakupowych
 • współpraca z kolektorami danych (przyjmowanie dostaw, remanenty, tworzenie wsuwek, plakatów)
 • sprzedaż detaliczna poprzez kasy fiskalne, drukarki fiskalne
 • sprzedaż hurtowa na faktury
 • raporty z dowolnych okresów (zakup, sprzedaż, straty, marża, średni stan, rotacja)
 • prowadzenie raportów kasowych, rozliczanie płatności na raty
 • płacenie za faktury zakupowe, współpraca z systemami homebankingu
 • możliwość prowadzenia wielu magazynów w jednej bazie
 • rozbudowany system porównywania faktur z PZ/WZ ("System ścisłej kontroli faktur"). Moduł ten umożliwia: 
  • łaczenie faktury z wieloma dokumentami PZ/WZ, z fragmentem dokumentu PZ/WZ
  • automatyczne proponowanie najlepszej kombinacji PZ/WZ dla rozliczenia faktury od dostawcy.
  • dołączanie wielu dodatkowych faktur i faktur korygujących 
  • korygowanie liczb wprowadzonych na dokumentach PZ/WZ z zapamiętywaniem oryginalnych wartości
  • dopisywanie produktów, które nie znalazły się na dokumentach PZ/WZ
  • wprowadzanie wartości jakie powinny się znaleźć na fakturze i drukowanie noty do dostawcy z prośbą o wystawienie faktury korygującej
  • rozliczanie z różnic pomiędzy fakturą a dokumentami PZ/WZ
  • akceptowanie niewielkich różnic pomiędzy tymi dokumentami
  • drukowaniem strat/zysków spowodowanych wprowadzeniem złej ceny zakupu na poziomie sklepu
  • drukowaniem strat/zysków spowodowanych nie wprowadzeniem przez dział handlowy informacji o zmianach warunków handlowych do systemu ListaCen. 
 • współpraca z systemami HomeCache 
   

Gbb ListaCen: program umożliwiający centralne sterowanie warunkami handlowymi: ceny zakupu, upusty, marże, stawki VAT, ceny detaliczne 

 • centralne definiowanie produktów i ich kodów kreskowych, przydzielanie do grup produktów i stref
 • centralne definiowanie dostawców i producentów, ich adresów, terminów płatności, numerów kont bankowych
 • definiowanie dowolnej ilości drzewiastych struktur cenników, w której dane handlowe są dziedziczone w dół drzewa. Na poziomie dowolnego syna niektóre elementy warunków handlowych mogą być zmieniane. Przydzielanie sklepów i produktów do cenników.
 • prowadzenie cenowych akcji promocyjnej własnych oraz dostawców (dla konkretnych sklepów bądź grupy sklepów)
 • automatyczne liczenie i zaokrąglanie ceny detalicznej na podstawie ceny zakupu i warunków handlowych
 • możliwość wprowadzania danych z wyprzedzeniem. Przeglądanie danych historycznych na każdy dzień, np:  porównywania danych handlowych biorąc pod uwagę dwa różne cenniki lub/i w dwóch różnych dniach.
 • ścisła integracja z modułem do wprowadzania faktur - kontrola zgodności faktur z wprowadzonymi warunkami handlowymi 

Gbb HurtDanych: hurtownia danych umożliwiająca gromadzenie danych historycznych.  

 • Przeglądanie danych na wiele sposobów, np:  porównanie marży realizowanej, marży realizowanej bez strat, marży wynikającej z grupy towarowej (marży docelowej) i marzy wynikającej z ListyCen
 • Liczenie marży realizowanej i teoretycznej, zysku
 • Export danych do Microsoft Excel 

Gbb Administracja: program umożliwiający  

 • centralne zarządzanie konfiguracjami w sklepach
 • centralne zarządzanie zadaniami nocnymi 
 • centralne zbieranie informacji o występujących błędach i komunikatach 
 • centralne sterowanie użytkownikami i przydzielonymi im prawa dostępu