Funkcjonalność

- możliwość prowadzenia dowolnej ilości płatników (osoby fizyczne jak i spółki). Także oddziały firmy mogą być odrębnymi płatnikami (np: dla raportów, list płac). Przy exporcie danych do Płatnika wszystkie dane są łączone w jeden plik.
- pamiętanie wszelkich danych ZUSowskich o pracownikach
- możliwość przydzielania pracowników do grup pracowników (np: dla raportów z podsumami dla grupy)
- obsługa wszelkich druków zgłoszeniowych do ZUSu
- pamiętanie danych zmiennych w czasie dla każdego pracownika: np.: płaca, dodatek funkcyjny, dodatki, zasiłki, potrącenia stałe itp.
- pamiętanie danych związanych z rokiem dla każdego pracownika: np.: koszty, ulga, rozliczenie z małżonkiem
- prowadzenie karty obecności pracownika
- przygotowywanie i rozliczanie delegacji krajowych. Pamiętanie raz wprowadzonych odległości między miastami.
- rozliczanie umów zleceń, umów o dzieło, umów ryczałtowych  
- automatyczne przeliczanie z netto na brutto
- liczenie wszelkich składników ZUSowskiech związanych z umowami zlecenie 
  

karty zasiłkowe: prowadzenie kart dla wszystkich pracowników,  
- liczenie zasiłków (np: na podstawie 6 miesięcy wstecz)
- obsługa wszystkich danych potrzebnych dla programu Płatnika (RSA) 
  
listy: płac, wynagrodzenia za posiedzenie zarządu, rejestrowanie zasiłków wypłaconych przez ZUS, rozliczanie osób na urlopach macierzyńskich/wychowawczych (w/g nowych zasad)
- przy generowaniu listy: automatyczne wprowadzanie poprzednich danych, automatyczne wprowadzanie danych zaprogramowanych 
-  liczenie z premii na podstawie kwoty do wypłaty
- możliwość poprawienia każdej wyliczonej przez komputer kwoty
- liczenie nadgodzin, płacy (np: w razie choroby)
- liczenie ekwiwalentu za urlop, urlopu (z wyjątkiem skrajnych przypadków)
- obsługa składek na PPE
- obsługa dodatku stażowego
- wyliczenie wszystkich kwot dla ZUSu (łącznie z FP i FGSP)
 
- export wszystkich danych do Programu Płatnika
- export płac do systemów HomeCache (Citibank, MultiCache, HomeCache, Videotel)
- zestawienie dla Kas Chorych
- zbiorcze zestawienia np.:  Struktura wiekowa 
- karty pracowników - podatkowe, ZUSowskie
- karty płatników - podatkowe, ZUSowskie
- zbiorcze ww. zestawienia dla wielu miesięcy
- raport pozwalający wypełnić druk roczny ZUSu: IRB
- obsługa druków GUS Z-01, Z-05, Z-06
- standardowe druki:  PIT-4,PIT-8A, DEK-1; Umowa o pracę, aneks do umowy (zmiana wynagrodzenia lub dodatku służbowego); Umowa z uczniem; Świadectwo pracy; Zaświadczenie o zatrudnieniu (2 rodzaje: 1 miesiąc i 3 miesiące); Ankieta dla ZUA; PIT-2, PIT-12, NIP-3; PIT-8B, PIT-11, PIT-40 
- możliwość stworzenia systemu rozproszonego: przesyłania danych z oddziałów do biura centralnego (jeżeli dział kadrowo-płacowy jest rozproszony)

Kasy zapomogowo-pożyczkowe 
- Można tworzyć dowolną ilość kas zapomogowo-pożyczkowych
- Pracownicy z różnych płatników mogą należyć do różnych kas
- Możliwość prowadzenia wielu rachunków (np: kasa gotówkowa, rachunek bankowy, pieniądze w drodze) dla każdej kasy
- Możliwe operacje na kasach: wpisowe, wpłata/wypłata, składka, spłata pożyczki, spłata dodatkowa, zwrot wkładu członkowi kasy, transfer między rachunkami
- Program automatycznie nalicza składki (w/g zadanych parametrów) i raty od pożyczek (w/g ustalonego planu) na listach płac
- Możliwość określania zasad potrącania składki z list płac: kwota stała lub/i procent od dowolnej pozycji na liście płac, możliwość określenia kwoty minimalnej.
- Możliwość wygenerowania rat na dowolną ilość, dowolnej modyfikacji planu rat