Funkcjonalność

Przy rozpoczęciu współpracy:

- zmiana logo i nazwy stron
- modyfikacja kolorystyki
- import aktualnych danych
- konfiguracja modułu naliczania składek
- nowe, nietypowe cechy członków
- modyfikacja procesu rejestracji
- modyfikacja certyfikatu przynalezności do Towarzystwa
- sporządzenie dokumentacji dla RODO

Podstawowa funkcjonalność:

- dowolna ilość działów i sekcji
- akceptacja statutu przy rejestracji
- rejestracja nowych członków (z elektroniczną akceptacją osób wprowadzających)
- osobista edycja danych osobowych
- rejestracja historii wszystkich zmian
- zgoda na udostępnienie danych organizacji miedzynarodowej
- rejestr udostepnionych danych osobowych
- płatność składek przez internet
- ręczne wprowadzanie składek płatnych bezpośrednio na konto
- import informacji z księgowości o naliczonych i zapłaconych składkach
- wysyłanie wezwań do zapłaty
- wiadomości wewnętrzne + mailing do wszystkich członków, do członków sekcji lub działu
- forum ogólne dla wszystkich członków
- fora dla działów i sekcji
- portal ogólno dostępny (główna strona z wiadomościami i informacjami)
- portal dla działów i sekcji
- raporty nt członków
- ankiety wśród członków + wynik w postaci tabelki w Excelu
- API do uwierzytelniania dla innych stron internetowych
- dostęp do API z danymi członków dla zewnętrznych systemów

Dodatkowe usługi:

- comiesięczny/coroczny import danych z księgowości
- hotline przez email
- hotline przez telefon (pon-pt, 8-16)
- funkcja IOD dla RODO